Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Centrální rozvojové projekty

Doba trvání projektu

 1. 1. 2022–31. 12. 2023

Koordinátor projektu v Centru

Jiří Dlouhý a Dana Kapitulčinová

Partneři projektu

 Projekt koordinuje Masarykova univerzita, účastní se celkem 24 veřejných vysokých škol

Popis projektu

Abychom podpořili realizaci SDG a ochránili naši společnost a životní prostředí, jako aktéři zevnitř VVŠ jsme identifikovali vzájemně prospěšný záměr ve věci naplňování SDG postupovat koordinovaně, sdílet své zkušenosti, vyměňovat dostupné a funkční domácí i zahraniční dobré praxe a postupně formovat dobrovolný soubor doporučení pro transparentní a měřitelné vyjádření postupu směrem k vytčeným cílům.

Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „Zdrojů pro změnu“).

Výstupem projektu bude mj. sada doporučení aplikovatelných managementem univerzit a jejich následný přenos do praxe nezbytným zapojením vnitřních i vnějších klíčových osob.

V současnosti probíhá příprava návrhu navazujícího projektu pro rok 2023 k dalšímu rozvoji v oblasti širšího engagementu (do budoucna zůstává prostor pro rozpracování oblasti kurikula a potencionálně i obecného dobrovolného standardu).

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 V první části projektu koordinovala UK část „Stravování“

Řešitelský tým

 Dana Kapitulčinová, Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Jan Weinzettel, Jan Frouz,

Výstupy projektu