Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

 1. 1. 2023–31. 12. 2027

Koordinátor projektu v Centru

 Jan Weinzettel

Partneři projektu

 

Popis projektu

Lidská společnost riskuje překročení kapacity planetárních systémů, které může způsobit nevratné změny životního prostředí. Pro kvantifikaci tohoto rizika bylo navrženo devět planetárních mezí, které lze přepočítat na národní úroveň s cílem motivovat politické jednání. Neexistuje však systematické rozdělování odpovědnosti na národní úrovni ani vhled do toho, jak rychle se k hranicím přibližujeme, a omezené je i předvídání kroků, které ovlivňují více planetárních systémů současně.

V tomto projektu prozkoumáme řadu možností snížení environmentální zátěže změnou spotřeby a výrobní technologie na globální úrovni. Soustředíme se na oblasti překročených planetárních mezí, a to z pohledu odpovědnosti spotřebitele. Budeme rozvíjet nejmodernější environmentálně-ekonomické modely a scénáře možného budoucího vývoje. Výstupem budou politicky relevantní scénáře možného vývoje spotřeby a výrobní technologie v mezích planetárních systémů a vhled na protiklady a synergie potenciálních změn technologií a chování.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 Určit možné scénáře budoucího vývoje spotřeby a technologie výroby, jejichž výsledkem budou environmentální stopy všech států v mezích kapacity planetárních systémů přepočítaných na národní úroveň.

Řešitelský tým