Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

https://www.geocep.cuni.cz/

Poskytovatel

 Evropská komise – program Horizon 2020

Doba trvání projektu

2021–2025

Koordinátor projektu v Centru

 Mgr. Milan Ščasný PhD.

Partneři projektu

 • CMCC, Italy
 • ETH Curych
 • London School of Economics
 • Toulouse School of Economics
 • University of Oxford
 • University of California
 • Kolumbijská univerzita
 • Harvard
 • Princeton
 • Stanford
 • Yale
 • Australian National University

Popis projektu

Výzkumný projekt Global Excellence in Modeling Climate and Energy Policies (GEOCEP) coby interdisciplinární projekt propojuje oblasti změny klimatu a energetické ekonomiky s aktuálními přírodními a společenskými vědami.
Od března 2021 po dobu 4 let budou vědci a PhD studenti, podporováni světově uznávanou univerzitou a výzkumnými centry, rozvíjet celosvětovou znalostní síť napříč pěti kontinenty. Zapojení výzkumníci působí na šesti špičkových výzkumných institucích v Evropě, a šestnácti dalších prestižních institucích ve světě. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 Jedním z cílů je dosáhnout vědeckých průlomů ve vytváření nových generací modelů, které umožní sofistikovanou ekonomickou analýzu. Vědci budou využívat širokou škálu integrovaných ekonomických a hybridních modelů hodnocení, které zahrnují analýzu sociálních a technologických inovací, nových obchodních modelů a modelů služeb či podpory energetického přechodu na hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. Vědci budou analyzovat chování spotřebitelů a firem, dopady na ekonomiku, spotřebu energie, životní prostředí a lidské zdraví.
Důležitým cílem je také rozvíjet nové ekonomické znalosti za účelem zlepšení strategie, jak se přizpůsobit změně klimatu a zmírňovat její dopady. Výzkum poskytne poznatky v souladu s výzkumnou strategií Evropské komise v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.

Řešitelský tým

 • Dr. Jean-Francois Auger
 • Prof. Karel Janda, Ph.D.