Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů – FE3M

Poskytovatel

 Grantová agentura České republiky

Doba trvání projektu

 2019–2023

Koordinátor projektu v Centru

Prof. Anna Alberini, Ph.D. (Hlavní řešitel)

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (Odborný manažer)

Partneři projektu

  • Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví (Prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.)
  • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií (Mgr. Milan Ščasný Ph.D.)

Popis projektu

Grantová agentura ČR vybrala v celé ČR v rámci excelence v základním výzkumu EXPRO k financování pro roky 2019-2023 tři projekty v oblasti společenského výzkumu. Jedním z nich je projekt „Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů“ (Frontiers in Energy Efficiency Economics and Modelling – FE3M).

Cílem výzkumu je posunout hranice výzkumu energetické účinnosti, modelování chování spotřebitelů a analýzy dopadů regulací. Zkoumáme příčiny mezery energetické účinnosti se zaměřením na výběr a substituci kapitálových statků, které domácnosti využívají při uspokojování jejich energetických služeb, a zkoumáme, do jaké míry jsou spotřebitelé ochotni změnit jejich poptávku po energiích s cílem zvýšit flexibilitu energetického systému. Analyzujeme jak odhalené, tak projevené preference spotřebitelů, včetně zkoumání validity těchto metod. Standardní top-down a bottom-up modely jsou obohaceny, aby lépe reprezentovaly chování domácností. Modelování se zaměřuje na zavádění a využívání energeticky účinných technologií a dopadů výroby a spotřeby energie na životní prostředí a zdraví a následně na blahobyt. Vyvíjíme několik hybridních modelů založených na optimalizaci energetického systému, modelech obecné rovnováhy (CGE), multiregionálních environmentálně rozšířených input-output modelech a analýze drah dopadu, vše integrované do komplexního modelovacího nástroje.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cílem projektu je zlepšit ekonomické modelování preferencí a chování spotřebitelů v souvislosti s využíváním energeticky účinných technologií a flexibilní poptávkou. Behaviorální výzkum se bude opírat o několik původních výzkumných šetření, které budou v rámci projektu realizovány. V projektu bude využito propojení top-down a bottom-up přístupů s cílem rozvinout hybridní model. Pro získání lepší reprezentace chování domácností budou využity obohacené top-down a bottom-up modely, které se budou zaměřovat na zavádění a využívání energeticky účinných technologií, dopady výroby a spotřeby energie na životní prostředí, zdraví i na blahobyt. Dále bude vyvíjeno několik hybridních modelů založených na agent-based modelech, optimalizaci energetického systému, modelech obecné rovnováhy, multiregionálních environmentálně rozšířených input-output modelech a analýze drah dopadu, vše integrované do komplexního modelovacího nástroje. V rámci projektu budou uspořádány čtyři vědecké workshopy a budou pořádány semináře pro studenty a odborníky na začátku kariéry. Bude publikována řada vědeckých článků ve vysoce hodnocených časopisech a zástupci projektu se budou účastnit mezinárodních konferencí.

Řešitelský tým

  • Prof. Anna Alberini, Ph.D. (Hlavní řešitel)
  • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (Odborný koordinátor)
  • Prof. Mikołaj Czajkowski, Ph.D.
  • Mgr. Vědunka Kopečná
  • JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
  • Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
  • Doc. Jan Weinzettel, Ph.D.
  • Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.