Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

LIFE-IP: N2K Revisited - Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (2019-2026)

Hlavním cílem projektu LIFE-IP: N2K Revisited je vybudovat efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České republice. Projekt implementuje tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Jedná se o vůbec první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE.

Webová stránka projektu

One nature czDonor natura cropped

LIFE program (Evropská Komise)

Doba trvání projektu

 2019–2026

Koordinátor projektu v Centru

 Jan Weinzettel

Partneři projektu

 

Popis projektu

Hlavním cílem projektu LIFE-IP: N2K Revisited je vybudovat efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České republice. Projekt implementuje tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Jedná se o vůbec první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE.

COŽP UK v projektu přispívá k hodnocení společenských přínosů poskytovaných soustavou Natura 2000 zejména v kontextu ekosystémových služeb, a vyhodnocuje dopady projektu LIFE. Spolupracujeme na několika případových studiích realizovaných v rámci projektu, a dále na návrhu a realizaci výukových kurzů pro orgány ochrany přírody a informačních materiálů o přínosech Natury 2000 pro společnost. Naše hlavní výsledky budou představeny ve veřejně dostupných výstupech projektu a publikovány formou odborných článků. 

Řešitelský tým COŽP UK

  • Jan Weinzettel
  • Kateřina Kaprová
  • Jan Melichar