Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Donor

různé, v rámci projektů 

Doba trvání projektu

 Duben 2017 –

Koordinátor projektu v Centru

Jana Dlouhá 

Partneři projektu

celkem 22 partnerů - viz web 

Popis projektu

Síť Regionálních center expertízy založil v roce 2003 Institut pro pokročilá studia udržitelnosti Univerzity OSN (UNU-IAS) v rámci projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) poté, co Organizace spojených národů pro vědu a kulturu (UNESCO) vyhlásila nutnost přeorientovat stávající systém vzdělávání směrem udržitelnost. V rámci projektu VUR navrhl a realizoval výzkumné a vývojové aktivity prostřednictvím dvou stěžejních iniciativ: celosvětovou globální síť Regionálních středisek expertízy (RCE) a sítě vysokoškolských institucí. V současnosti UNU-IAS již oficálně uznal více než 157 RCE po celém světě. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Koordinace RCE 

Výsledky projektu v rámci COŽP