Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel:

Univerzita Karlova

Doba trvání projektu:

2017–2019

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Jan Weinzettel

Popis projektu:

Kromě standardních dopadových kategorií posuzování životního cyklu (LCA) jako jsou změna klimatu, eutrofizace aj., bude vyvinut a aplikován nový přístup ke kvantifikaci dopadu na biosférickou integritu – nově definovanou planetární mez. Projekt bude rovněž zaměřen na kvantifikaci emisí oxidu uhličitého z využití území, které významně přispívají ke změně klimatu vyvolané člověkem, ale v současnosti nejsou součástí většiny studií posuzování životního cyklu produktů. Tento projekt pomůže určit hnací síly v životních stylech obyvatel zodpovědné za největší environmentální dopady a odhadnout potenciál pro snížení environmentálního dopadu změnami jednotlivých aktivit životních stylů. Součástí projektu bude navrhnout životní styly, jakožto souhrn aktivit a příslušné spotřeby, v mezích environmentální udržitelnosti.  

Řešitelský tým :

Jan Weinzettel

Výstupy: