Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

VCSEWiki – internetová platforma pro spolupráci při mezinárodní výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje

Webové stránky VCSEwiki 

VCSEwiki je internetová platforma pro spolupráci při realizace mezinárodních kurzů zaměřenémých na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách v rámci mezinárodních kurzů: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů.

Poskytovatel:

Vznik a rozšiřování VCSEwiki bylo v minulost podpořeno z různých projektů a grantů.

Doba trvání projektu:

:2009–

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Jana Dlouhá

Popis projektu:

VCSEwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Jedná se o výhradně anglickou platformu.

Řešitelský tým:

  • Jana Dlouhá
  • Jiří Dlouhý

Výstupy:

Rozšiřující se počet kvalitních stránek a případových studií