Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Enviwiki – internetová platforma mezioborové výuky životního prostředí a udržitelného rozvoje  Webové stránky Enviwiki

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Poskytovatel:

Vznik a rozšiřování Enviwiki bylo v minulost podpořeno z různých projektů a grantů.

Doba trvání projektu:

:2007–

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Jiří Dlouhý

Popis projektu:

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Řešitelský tým:

  • Jiří Dlouhý
  • Jana Dlouhá

Výstupy:

Rozšiřující se počet kvalitních stránek s vysokou frekvencí přístupů.