Environment Centre cz bw204
 

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady

Webové stránky projektu

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.

Poskytovatel:

Český hydrometeorologický ústav

Doba trvání projektu:

2001+

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Miroslav Havránek

Partneři projektu

Popis projektu:

V tomto dlouhodobém projektu participuje Centrum na přípravě národní inventury skleníkových plynů a to konkrétně ze sektoru odpadů. Pro výpočet je používána standardizovaná metodika IPCC upravovaná na národně i technologicky specifické podmínky České republiky.

V projektu se odhadují emise methanu ze skládkování odpadů, emise methanu a oxidu dusného z odpadních vod a emise oxidu uhličitého ze spalování odpadů. Dále se odhadují nejistoty emisních inventur dané kategorie a vytváří se podklady pro projekce emisí. Výsledky jsou každoročně publikovány v NIR ČR (National Inventory Report), který je předkládán sekretariátu Rámcové úmluvy o změně klimatu  a Evropské agentuře životního prostředí.

Výstupy projektu:

Národní inventarizační zprávy od roku 2001

HAVRÁNEK, Miroslav. Emissions of methane from solid waste disposal sites in the Czech Republic during 1990-2005 : Application of first order decay model. CUEC Working paper 2/2007.