Environment Centre cz bw204
 

Cílem projektu je vypracovat metodický postup pro zohlednění environmentálních a zdravotních aspektů spotřeby pokrmů v ČR v rámci konceptu Nutriční stopy a poskytnout praktický nástroj pro využití tohoto konceptu v praxi.

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky

www.tacr.cz

Doba trvání projektu:

2016–2017

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Dana Kapitulčinová, Ph.D.

Popis projektu:

Nutriční stopa (NS) je konceptem integrujícím sadu indikátorů vztahujících se k výživovým hodnotám potravin a jejich dopadům na životní prostředí. Jedná se o inovativní interdisciplinární nástroj, který má napomoci konzumentům snadněji se zorientovat v nabídce potravin a pokrmů s ohledem na jejich zdravotní a environmentální dopady. Hlavním cílem projektu je proto rozvinout koncept Nutriční stopy v prostředí České republiky a zhodnotit možnosti jeho využití v praxi. V rámci projektu dojde k revizi indikátorů NS, vytvoření databáze environmentálních a výživových aspektů spotřeby potravin v ČR (za pomoci metody analýzy životního cyklu – LCA), vypracování metodiky a vývoji výpočetního softwaru (online kalkulačky Nutriční stopy pokrmů).

Řešitelský tým:

Dana Kapitulčinová

Jan Weinzettel

Miroslav Havránek

Iva Zvěřinová

Výstupy:

Hlavní výsledky budou v souladu se stanovenými cíli dosaženy ve 2. roce řešení projektu (2017):

  • Metodika stanovení NS pokrmů (Nmet)
  • Software pro výpočet NS pokrmů (R)
  • Článek o NS v recenzovaném časopise (O - Jrec)