Environment Centre cz bw204

Zkoumáme vztah společnosti a životního prostředí společenskovědními metodami, zvláště pak kvantitativní ekonomie a sociologie. 

Mezi témata našeho zájmu patří:

  • behaviorální výzkum zaměřený na zkoumání faktorů vysvětlujících spotřebu a chování jednotlivců a domácností, dominantně rozvíjený v oblasti poptávky po dopravě, energiích, potravinách a stravování, v němž se vzájemně doplňují přístupy ekonomické (poptávkové systémy, modely diskrétní volby, model náhodného užitku) a sociálně-psychologické (zvl. teorie plánovaného chování);
  • modelování vývoje energetického systému a projekce emisí (model TIMES), včetně analýzy determinantů vývoje emisí (dekompoziční analýza, ekonometrie);
  • analýza dopadů regulací na ekonomiku a domácnosti prostřednictvím makro-ekonomických modelů (model obecné rovnováhy, makro-ekonometrický model E3ME; hybridní model CGE-DC) nebo simulačních modelů (DASMOD, MRIOT-CES);
  • kvantifikace externích nákladů a dopadů znečištění na lidské zdraví, budovy a materiály a životní prostředí, včetně analýzy vlivu změny klimatu na vývoj sektorů (např. turismus);
  • oceňování netržních statků, kdy je hodnota oceňovaného statku odvozována ze zástupného trhu, nebo zjišťována přímo z hypotetického rozhodování lidí, aplikované v řadě oblastí jako je lidské zdraví a fertilita, riziko úmrtí; environmentální charakteristiky tržních statků; nebo kvalita a množství environmentálních služeb.
  • výzkum postojů, hodnot a norem, např. při výzkumu přijatelnosti environmentálních politik, mitigačních a adaptačních opatření; elektromobility, fyzické aktivity a zdravého stravování.

Pracovníci  

Prof. Anna Alberini

FEM3, COACCH

Prof. Mikolaj Czajkowski

FEM3, LESY-ADAPT

Mgr. Miroslav Havránek

t.č. ředitel CENIA

Mgr. Martin Kryl

COACCH, INHERIT, FEM3, LESY-ADAPT, KOHOUTKOVÁ, RollingWaste

Mgr. Vědunka Kopečná

FEM3, RegSim, HYBRID

JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

COACCH, FEM3, LESY-ADAPT, RollingWaste

Mgr. Zuzana Rajchlová

t.č. rodičovská dovolená

Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.

FEM3, RegSim, HYBRID

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

FEM3, RegSim, HYBRID, COACCH, LESY-ADAPT, KOHOUTKOVÁ, RollingWaste, GEMCLIME, GEOCEP, REGEC

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

FEM3, RegSim, COACCH, LESY-ADAPT, KOHOUTKOVÁ, RollingWaste

Spolupracující a stážisti

Alicia Berrios (2017+)

REGEC

Dali Laxton (2020+)

LESY-ADAPT, RegSim

Diana Dubová (2017+)

COACCH

Eva Sochorová (2020-10)

příprava projektů, administrace

Karolina Bienias (2019-2020)

HYBRID

Kateřina Chadimová (2020+)

KOHOUTKOVÁ

Klára Hanusová (2020+)

INHERIT, PRIMUS

Lenka Švandrlíková (2020+)

RollingWaste, KOHOUTKOVÁ

Levan Bezhanishvili (2018+)

PRIMUS, FEM3

Lydia Chikumbi (2018-20)

GEMCLIME

Matěj Opatrný (2019+)

PRIMUS, FEM3

Nicholas Brown Tyack (2017+)

REGEC

Olha Khymych (2016+)

PRIMUS, FEM3

Paritha Shah (2020+)

RollingWaste

Salim Turdaliev (2020+)

PRIMUS, FEM3

Yermone Sargsyan (2020+)

PRIMUS, FEM3