Environment Centre cz bw204

Klíčová slova: biodiverzita, ekosystémové služby, životní prostředí, strava, zemědělství, změna klimatu, užití půdy, emise, voda, energie, LCA, IOA, mezinárodní obchod, spotřeba domácností, EPD, Environmentální prohlášení o produktu, posuzování životního cyklu

Tým: Jan Weinzettel, Dana Kapitulčinová, Dominika Kafková a Davina Vačkářová.

V laboratoři environmentálních stop se zabýváme kvantifikací dopadů na životní prostředí se zahrnutím celého životního cyklu produktů. Zaměřujeme se na environmentální stopu mezinárodního obchodu, individuálních produktů, domácností, měst, států i širších regionů. Aplikujeme existující přístupy, například uhlíkové, ekologické, vodní, materiálové stopy a stopy využití území a zároveň rozvíjíme vlastní přístupy k posuzování dopadů na ekosystémy a ekosystémové služby. Využíváme metody posuzování životního cyklu produktu (life cycle assessment, LCA) a analýzy vstupů a výstupů (input-output analysis, IOA). V oblasti LCA patříme ke špičce v České Republice, v oblasti environmentální input-output analýzy patříme ke světové špičce. Rozvíjíme zejména multi-regionální input-output analýzu s environmentálním rozšířením pro kvantifikaci stopy využití území a souvisejících dopadů na ekosystémy.

Hnací myšlenkou pro naši vědeckou práci je skutečnost, že dopady lidské společnosti na životní prostředí překračují kapacitu naší planety potřebnou pro zachování příznivých podmínek pro fungování naší společnosti na této planetě. Dopady z životního cyklu produktů přitom bývají často opomíjeny v rozhodovacích procesech, které mají tendenci soustřeďovat se pouze na procesy, jejichž dopady vidíme, případně je máme možnost ovlivnit. Důležitá je však skutečnost, že planeta je zde pouze jedna a environmentální problémy jsou globální a týkají se všech jejích obyvatel. Nelze považovat za řešení problémů takové změny, které pouze přesouvají environmentální problémy z jednoho místa planety na místo jiné. Metody, které používáme a dále rozvíjíme, se snaží podchytit celý globální výrobní řetězec bez ohledu na hranice států.

Spolupracujeme s řadou vědců ať už z našeho centra nebo z významných světových univerzit.

Jsme otevřeni spolupráci, která:

  • Cílí na významné vědecké výsledky (rozvoj a aplikaci přístupů, které ovládáme)
  • Zviditelní význam environmentálních stop pro vládu, veřejnou správu, komerční sféru a veřejnost