Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Rektoři pěti pražských vysokých škol podepsali v lednu 2006 dohodu o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí. Dohoda umožňuje propojovat studijní a výzkumné programy.

Vytváření společného prostoru pro studium udržitelného rozvoje a životního prostředí je důležité, protože jde o výrazně interdisciplinární problematiku, kterou se zabývá stále více praktických i teoreticky orientovaných oborů.

K naplnění dohody se zúčastněné školy zavazují vytvořit vhodné podmínky. Například jde o zvyšování prostupnosti studia na jednotlivých školách a oborech; vypisování, vedení a oponentury interdisciplinárně zaměřených diplomových prací; společný výzkum v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. Studijní nabídka bude vycházet z existujících studijních programů zúčastněných vysokých škol a bude konstruována jako doplňková, obohacující studijní plány fakult. Nepůjde o ucelený studijní program; výběr předmětů bude záviset na zájmu a zaměření studenta.

Dohody se účastní České vysoké učení technické, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita a Univerzita Karlova v Praze. K dohodě mohou přistoupit také další vysoké školy, které se písemnou formou zaváží plnit ustanovené podmínky. Jejím výkonným orgánem je Grémium složené z určených zástupců.

„Dohoda navazuje na formy spolupráce mezi pražskými vysokými školami plánované a realizované přibližně od roku 1993. V současné době je Dohoda naplňována například společným projektem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt se zaměřuje na nové formy vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporuje spolupráci pražských vysokých škol v této oblasti,“ řekl prof. Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Na tom, že téma udržitelného rozvoje by v rámci vysokoškolské výuky nemělo být rozvíjeno pouze v rámci jednoho ústavu či semináře, se shodli již v roce 2003 představitelé mezinárodní akademické obce. Problematika udržitelného rozvoje naopak souvisí se všemi obory, které se na univerzitách učí – je tedy třeba o něm uvažovat v přírodovědných, technických, ekonomických i sociálních vědách. Tehdy, na konferenci „Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“ pořádané Univerzitou Karlovou spolu s Mezinárodní asociací univerzit, řekl rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm mj.: „Požadavek zohlednění konceptu udržitelného rozvoje je třeba začlenit také do akreditačního procesu, a to jako kritérium kvality studijních programů a oborů“.

I výzkum v této oblasti se potýká s četnými nejistotami a otázkami, které mají komplexní povahu a jejich řešení je třeba hledat za hranicemi stávajících disciplin. Proto vysoké školy cítí také odpovědnost za rozvíjení vhodných metodologií, které umožňují studovat a popisovat dané problémy. Z těchto myšlenek vycházejí dlouhodobé snahy o širokou mezioborovou spolupráci ve výuce i výzkumu. Jejich vyústěním je právě podpis Dohody pražských vysokých škol o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí v lednu tohoto roku. Text dohody je dostupný zde.

Členové Dohody pražských vysokých škol o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí:

České vysoké učení technické v Praze,

zastoupené rektorem Prof. Ing. Jiřím Witzanym, DrSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze,

zastoupená rektorkou Doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

zastoupená rektorem Prof. Ing. Vlastimilem Růžičkou, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze,

zastoupená rektorem Prof. Ing. Janem Hronem, DrSc. Dr.h.c

Univerzita Karlova v Praze,

zastoupená rektorem Prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc.

 

Další informace:

RNDr. Jana Dlouhá

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tento projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

COZP-147-version1-est_text21COZP-147-version1-eulogo2COZP-147-version1-praha4COZP-147-version1-mpsv6