Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Místo konání: Praha - Jinonice

Datum konání: 29.10.2003

 

Program:

9:30 - 11:00       shrnutí posledního vývoje (nejen) vzdělávání k udržitelné budoucnosti na mezinárodních akcích:

konference ministrů životního prostředí „Environment for Europe" (21. - 23. května 2003 v Kyjevě), která přijala mimo jiné také důležité stanovisko týkající se vzdělávání (Jiří Dlouhý)

konference COPERNICUS-CAMPUS „Higher Education for Sustainable Development in an Enlarged Europe" (2. - 5. července 2003 v Pécsi v Maďarsku) (Iva Hönigová)

konference Mezinárodní asociace univerzit (IAU) a Univerzity Karlovy „Education for a Sustainable Future" (10. - 11. září 2003 v Praze) (Jana Dlouhá)

program Millennium Ecosystem Assessment a poslední zasedání jeho účastníků (13. - 17. října 2003 v Praze) (Tomáš Hák)

nejnovější trendy EU v oblasti životního prostředí (Jiří Dlouhý)

11:00 - 11:15       rozdělení do pracovních skupin:

i.          konkrétní podoba semináře/kurzu/cvičení/(?) pro udržitelnost jako společného ne/povinného(?) základu pro všechny studenty

ii.          uplatnění prvků vzdělávání pro udržitelnost ve stávajících oborech

iii.         konkrétní podoba vzdělávání pro udržitelnost pro učitele

iv.         způsob zapojení studentů do vědecké práce ve vztahu k udržitelnosti

Každá pracovní skupina bude vyzvána, aby v diskusi probrala možné alternativy přístupu k danému tématu a vytvořila stanovisko, které pak představí ostatním účastníkům setkání. Závěry pracovních skupin budou uveřejněny na této webové stránce. 

Každá pracovní skupina může být uvedena krátkými případovými studiemi souvisejícími s tématem. Případové studie pomohou přiblížit uskutečněné aktivity a inspirují ostatní k dalším nápadům. Zveme všechny účastníky, aby prezentovali zkušenosti ze své práce a svou prezentaci přihlásili buď prostřednictvím registračního formuláře nebo kontaktovali koordinátora Fóra Ivu Hönigovou. Případové studie budou se svolením autorů vystaveny na této webové stránce.

11:15 - 15:00           pracovní skupiny (s přestávkou na oběd)

15:00 - 16:00           zprávy z pracovních skupin, diskuse

16:00                       zakončení setkání