Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Místo konání: Praha-Jinonice

Datum konání: 23.1.2003

Podrobnější zápis ze setkání lze nalézt zde.

Program

10:00 - 10:20 Uvítání účastníků, schválení programu setkání

10:20 - 10:40 Odkaz Johannesburgu:Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (Bedřich Moldan, COŽP)

10:40 - 10:50 Představení publikace „Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech" (produkt spolupráce vysokoškolských učitelů v rámci projektu UNDP) (Jana Dlouhá, COŽP)

10:50 - 11:20 Případové studie aktivních forem výuky:

Alternativní formy výuky a ochrana životního prostředí (Martin Braniš, PřF UK)·

Poznámky ke zkvalitňování výuky na VŠ(Jaroslava Vašutová, PedF UK)

Kurz globální výchovy - volitelný seminář (Jan Činčera, PedF TUL)

11:20 - 12:00 Environmentální minimum: Jen pro studenty učitelství ?    (Ivan Rynda, COŽP)

13:00 - 13:30 Představení aktivit COŽP UK souvisejících s Fórem vysokoškolských učitelů:(Iva Hönigová, COŽP)

Představení plánovaného Ph.D. studia na FHS UK (Václav Mezřický, PF UK)

Představení "Zeleného balíčku" (Jiří Dlouhý, COŽP)

13:30 -15:30 Doktorské studium problematiky ŽP a TUR:

Humanitní environmentalistika, FSS MU, Brno (Hana Librová, FSS MU)

Aplikovaná a krajinná ekologie, PřF UK, Praha (Martin Braniš, PřF UK)

Ochrana životního prostředí v průmyslu (Konstantin Raclavský, VŠB-TU)

Environmentální informatika, (Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, FI MU)

15:30 -16:30 Panelová diskuse o statutu a budoucnosti Fóra (moderuje Ivan Rynda, COŽP)

Uvítání účastníků, schválení programu setkání

10:20 - 10:40 Odkaz Johannesburgu:Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (Bedřich Moldan, COŽP)

10:40 - 10:50 Představení publikace „Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech" (produkt spolupráce vysokoškolských učitelů v rámci projektu UNDP) (Jana Dlouhá, COŽP)

10:50 - 11:20 Případové studie aktivních forem výuky: 

Alternativní formy výuky a ochrana životního prostředí (Martin Braniš, PřF UK)·

Poznámky ke zkvalitňování výuky na VŠ(Jaroslava Vašutová, PedF UK)

Kurz globální výchovy - volitelný seminář (Jan Činčera, PedF TUL)

11:20 - 12:00 Environmentální minimum: Jen pro studenty učitelství ?    (Ivan Rynda, COŽP)

13:00 - 13:30 Představení aktivit COŽP UK souvisejících s Fórem vysokoškolských učitelů:(Iva Hönigová, COŽP)  

Představení plánovaného Ph.D. studia na FHS UK (Václav Mezřický, PF UK)

Představení "Zeleného balíčku" (Jiří Dlouhý, COŽP)

13:30 -15:30 Doktorské studium problematiky ŽP a TUR:

Humanitní environmentalistika, FSS MU, Brno (Hana Librová, FSS MU)

Aplikovaná a krajinná ekologie, PřF UK, Praha (Martin Braniš, PřF UK)

Ochrana životního prostředí v průmyslu (Konstantin Raclavský, VŠB-TU)

Environmentální informatika, (Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, FI MU)

15:30 -16:30 Panelová diskuse o statutu a budoucnosti Fóra (moderuje Ivan Rynda, COŽP) 

Místo konání: Praha-Jinonice

Datum konání: 23.1.2003

Podrobnější zápis ze setkání lze nalézt zde.


Program 

10:00 - 10:20 Uvítání účastníků, schválení programu setkání

10:20 - 10:40 Odkaz Johannesburgu:Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (Bedřich Moldan, COŽP)

10:40 - 10:50 Představení publikace „Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech" (produkt spolupráce vysokoškolských učitelů v rámci projektu UNDP) (Jana Dlouhá, COŽP)

10:50 - 11:20 Případové studie aktivních forem výuky: 

Alternativní formy výuky a ochrana životního prostředí (Martin Braniš, PřF UK)·

Poznámky ke zkvalitňování výuky na VŠ(Jaroslava Vašutová, PedF UK)

Kurz globální výchovy - volitelný seminář (Jan Činčera, PedF TUL)

11:20 - 12:00 Environmentální minimum: Jen pro studenty učitelství ?    (Ivan Rynda, COŽP)

13:00 - 13:30 Představení aktivit COŽP UK souvisejících s Fórem vysokoškolských učitelů:(Iva Hönigová, COŽP)  

Představení plánovaného Ph.D. studia na FHS UK (Václav Mezřický, PF UK)

Představení "Zeleného balíčku" (Jiří Dlouhý, COŽP)

13:30 -15:30 Doktorské studium problematiky ŽP a TUR:

Humanitní environmentalistika, FSS MU, Brno (Hana Librová, FSS MU)

Aplikovaná a krajinná ekologie, PřF UK, Praha (Martin Braniš, PřF UK)

Ochrana životního prostředí v průmyslu (Konstantin Raclavský, VŠB-TU)

Environmentální informatika, (Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, FI MU)

15:30 -16:30 Panelová diskuse o statutu a budoucnosti Fóra (moderuje Ivan Rynda, COŽP)