Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Od roku 2006 je Centrum pro otázky životního prostředí UK partnerskou organizací Global Footprint Network (GFN), vůbec jako první instituce ze zemí střední a východní Evropy.

global-footprint-network-logo

Pracovníci COŽP UK se podílí na činnosti odborných komisí GFN zaměřených zejména na rozvoj metodiky výpočtu národních účtů ekologické stopy a rozvoj aplikačních standardů ekologické stopy. V současnosti se připravuje zapojení ČR do procesu harmonizace národních účtů ekologické stopy (tzv. proces 10-in-10).

Více informací lze nalézt na stránkách www.ekologickastopa.cz, www.ecologicalfootprint.cz.