Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

V průběhu existence Centra zde byli také zaměstnáni:

 • Andrew Barton, M.IntSt. (projektový manažer, env. vzdělávání)
 • Suzanne Billharz (Indikátory udržitelného rozvoje)
 • Ing. Vladislav Bízek, CSc. (politika životního prostředí)
 • Ing. Jan Brůha, Ph.D. (ekonomie životního prostředí)
 • Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. (ekonomie životního prostředí)
 • Radek Červinka (knihovna)
 • Mgr. Bohumil Fišer (knihovna)
 • Mgr. Kristýna Flutková (komunikace)
 • Ing. Ivana Hönigová (environmentální vzdělávání)
 • Jan Horáček (civilní služba)
 • RNDr. Vojtěch Hrouda (Národní strategie udržitelného rozvoje)
 • Ing. Dominika Ježková/Kafková (posuzování životního cyklu)
 • Ing. Radim Kohoutek (civilní služba)
 • Mgr. Jiří Koukal (civilní zaměstnanec, výzkum, env. vzdělávání)
 • Mgr. Jana Kožnarová (indikátory udržitelného rozvoje)
 • Mgr Petra Kušková (indikátory udržitelného rozvoje)
 • RNDr. Miloš Kužvart (tajemník)
 • Ing. Katarina Markošová (Envigogika)
 • Mgr. Barbora Miovská (knihovna)
 • Mgr. et Bc. Petra Nepožitková (hodnocení environmentálních statků)
 • Ing. Lenka Pachmanová (env. vzdělávání)
 • Mgr. Ondřej Perlík (knihovna)
 • Mgr. Andrea Proková (komunikace)
 • PhDr. Ivan Rynda (zástupce ředitele)
 • Mgr. Běla Šimečková/Korýdková (PHARE)
 • Ing. Dagmar Šroglová (koordinace projektů a finance)
 • MSc. Fusako Tsuchimoto (env. ekonomie)
 • Gabriela Vacková (sekretariát)
 • Mgr. Marcela Zadražilová (PHARE)
 • Mgr. Martin Zahradník (env. vzdělávání)
 • Mgr. Daniela Zichová (výzkum - indikátory)

Přihlášení