Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Naši současní pracovníci

tel.: +420 608 400 811

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: ekonomika změny klimatu, ekonomika energetických infrastruktur, energetická politika, energetická transformace

tel: +420 220 199 466

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce:Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Témata: oceňování dopadů životního prostředí na zdraví dospělých a dětí, výzkum dopravního chování 

tel.: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální vzdělávání

Témata: 

tel.:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

SekceLaboratoř environmentálních stop

Témataekologická ekonomie, energetické modelování, input output analýza, indikátory energetických a materiálových toků

tel.: +420 220 199 485

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce:Environmentální vzdělávání

Témata: environmentální vzdělávání a osvěta, e-learning

tel: +420 220 199 461

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: odborný pracovník, vedoucí oddělení environmentálního vzdělávání, IT správce

Sekce: Oddělení env.vzdělávání

Témata: environmentální vzdělávání, především e-learning

tel.: +420 220 199 483

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: výzkumný pracovník

Sekce: Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Témata: Environmentální chování, environmentální sociální hnutí, komunikace environmentálních témat

tel.: +420 220 199 472 

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Sekretářka Centra

Sekce: Vedení Centra

Témata:

tel.: +420 220 199 472

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: ředitel Centra

Sekce: Vedení Centra

Témata: Interakce bezobratlých, rostlin,  mikroorganismů a abiotického prostředí a jejich významu při tvorbě půd a v koloběhu živin;  úloha těchto interakcí při vývoji ekosystémů poškozených velkými a rozsáhlými disturbancemi,  zejména na výsypkách po těžbě uhlí.

tel.: +420 220 199 475  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: vedoucí oddélení Indikátory udržitelného rozvoje

Sekce: Indikátory environmentální udržitelnosti

Témata: metodologické aspekty tvorby indikátorů environmentální udržitelnosti

tel.: +420 220 199 474 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: energetika, skleníkové plyny, indikátory udržitelného rozvoje, kvantifikace externích nákladů

tel.: +420 220 199 468

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postavení v Centru: výzkumný pracovník

Sekce: Indikátory environmentální udržitelnosti

Témata: Indikátory vzdělávání se zaměřením na vzdělávání pro udržitelný rozvoj, sociální indikátory (hodnotově orientované postoje)

tel.: +420 220 199 484, +420 721 668 736 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, částečný úvazek, 

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: Posuzování životního cyklu (LCA)

tel.: +420 220 199 483

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: Výzkumník (částečný úvazek)

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: Environmentální vzdělávání/vzdělávání pro udržitelný rozvoj, udržitelnost a potravinové systémy, udržitelná strava

tel.:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Projekt TAČR SEEPIA, Podpůrná vědecká činnost na řešení dalších projektů

tel: 

e-mail: 

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: ekonometrická analýza vztahu cen energií a ekonomického vývoje; dynamika cen energetických komodit; aplikovaná ekonometrie; mezinárodní finance

tel.: +420 220 199 484

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, koordinátor programu spolupráce s podniky

Sekce: Environmentální vzdělávání

Témata: Práce s podniky a veřejnou správou na vytváření a zavádění environmentálních inovací

tel: +420 220 199 476  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Indikátory environmentální udržitelnosti

Témata: Indikátory udržitelného rozvoje, Environmentální účetnictví, Analýza a indikátory materiálových toků

tel: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Témata: 

tel.: +420 220 199 465

e-mail: Martin Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru:  Vědecký pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: 

tel.: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: energetická ekonomie, energetická statistika, energetické politiky

Tel.: +420 606 338 504

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Vědecký pracovník - specialista zpracování dat

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Zpracování dat, Analýza dat, Vizualizace dat

tel.: +420 220 199 478

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Právo a ekonomie v oblasti životního prostředí (kvantifikace externalit, ekonomické nástroje, netržní metody oceňování)

tel.: +420 220 199 466

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Témata: Hodnocení environmentálních statků, hodnocení ekosystémových služeb,  Netržní metody oceňování, analýza rekreační poptávky, Ekonomické nástroje

tel.: +420 220 199 464

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Témata: Hodnocení environmentálních statků, kvantifikace externích nákladů z energetiky a dopravy, analýza rekreační poptávky, environmentální makroekonomické modelování

tel.: +420 220 199 471

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: zástupce ředitele

Sekce: Vedení Centra

Témata: Udržitelný rozvoj, indikátory, politika životního prostředí

tel.: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace, kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů, hodnocení agro-environmentálních opatření

tel.: +420 777 278 358

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní pozice v Centru: Vědecký pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Řešení výzkumných projektů, Zpracování dat z empirických výzkumů

tel:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní pozice v Centru: Vědecký pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: environmentálně signifikantní chování

tel.: +420 220 199 479

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru:  Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: změna klimatu, percepce rizik, adaptace, dopady změny klimatu v zemědělství, adaptační opatření v zemědělství, kvalitativní výzkum

tel.: +420 220 199 477

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: energetická a environmentální ekonomie,  energetické modelování

tel.: +420 220 199 468

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: Ekonom součásti

Sekce: Vedení Centra

Témata:finanční management projektů a grantů. smlouvy a ostatní ekonomické záležitosti Centra

tel.: +420 220 199 477 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: spotřební chování a poptávka domácností, faktory ovlivňující environmentálně signifikantní chování, oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik a přínosů, hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace, kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů

tel.: +420 220 199 464 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, t.č. mateřská dovolená

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Administrace a technická podpora projektů, příprava dat a spolupráce na kvalitativním výzkumu, organizace seminářů a konferencí (t.č. mateřská dovolená)

tel: +420 775 420 592

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Koordinační projektový pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Projekt TAČR SEEPIA, Podpůrná vědecká činnost na řešení dalších projektů

tel.: +420 220 199 478, 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce:Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Témata: Aplikace sociologických metod při netržním oceňování, sociologie životního prostředí

tel.: +420 220 199 467  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumná pracovnice

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: společnost a globální environmentální změna, ekosystémové služby a hodnoty, environmentální stopy a biodiverzita, gender a životní prostředí

tel.: +420 220 199 476 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: posuzování životního cyklu (LCA), input output analýza, indikátory materiálových toků

tel.: +420 220 199 479  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: přijatelnost politik, environmentálně signifikantní chování, mimotržní oceňování, vnímání environmentálních a zdravotních rizik

tel.:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Projektový pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: environmentálně signifikantní chování, poptávka domácností, adaptace

tel.: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: energetická a environmentální ekonomie,  energetické modelování

V průběhu existence Centra zde byli také zaměstnáni:

 • Andrew Barton, M.IntSt. (projektový manažer, env. vzdělávání)
 • Suzanne Billharz (Indikátory udržitelného rozvoje)
 • Ing. Vladislav Bízek, CSc. (politika životního prostředí)
 • Ing. Jan Brůha, Ph.D. (ekonomie životního prostředí)
 • Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. (ekonomie životního prostředí)
 • Radek Červinka (knihovna)
 • Mgr. Bohumil Fišer (knihovna)
 • Mgr. Kristýna Flutková (komunikace)
 • Ing. Ivana Hönigová (environmentální vzdělávání)
 • Jan Horáček (civilní služba)
 • RNDr. Vojtěch Hrouda (Národní strategie udržitelného rozvoje)
 • Ing. Dominika Ježková/Kafková (posuzování životního cyklu)
 • Ing. Radim Kohoutek (civilní služba)
 • Mgr. Jiří Koukal (civilní zaměstnanec, výzkum, env. vzdělávání)
 • Mgr. Jana Kožnarová (indikátory udržitelného rozvoje)
 • Mgr Petra Kušková (indikátory udržitelného rozvoje)
 • RNDr. Miloš Kužvart (tajemník)
 • Ing. Katarina Markošová (Envigogika)
 • Mgr. Barbora Miovská (knihovna)
 • Mgr. et Bc. Petra Nepožitková (hodnocení environmentálních statků)
 • Ing. Lenka Pachmanová (env. vzdělávání)
 • Mgr. Ondřej Perlík (knihovna)
 • Mgr. Andrea Proková (komunikace)
 • PhDr. Ivan Rynda (zástupce ředitele)
 • Mgr. Běla Šimečková/Korýdková (PHARE)
 • Ing. Dagmar Šroglová (koordinace projektů a finance)
 • MSc. Fusako Tsuchimoto (env. ekonomie)
 • Gabriela Vacková (sekretariát)
 • Mgr. Marcela Zadražilová (PHARE)
 • Mgr. Martin Zahradník (env. vzdělávání)
 • Mgr. Daniela Zichová (výzkum - indikátory)

Přihlášení