Environment Centre cz bw204

Zkoumáme vztah společnosti a životního prostředí společenskovědními metodami, zvláště pak kvantitativní ekonomie a sociologie. 

Mezi témata našeho zájmu patří:

 • behaviorální výzkum zaměřený na zkoumání faktorů vysvětlujících spotřebu a chování jednotlivců a domácností, dominantně rozvíjený v oblasti poptávky po dopravě, energiích, potravinách a stravování, v němž se vzájemně doplňují přístupy ekonomické (poptávkové systémy, modely diskrétní volby, model náhodného užitku) a sociálně-psychologické (zvl. teorie plánovaného chování);
 • modelování vývoje energetického systému a projekce emisí (model TIMES), včetně analýzy determinantů vývoje emisí (dekompoziční analýza, ekonometrie);
 • analýza dopadů regulací na ekonomiku a domácnosti prostřednictvím makro-ekonomických modelů (model obecné rovnováhy, makro-ekonometrický model E3ME; hybridní model CGE-DC) nebo simulačních modelů (DASMOD, MRIOT-CES);
 • kvantifikace externích nákladů a dopadů znečištění na lidské zdraví, budovy a materiály a životní prostředí, včetně analýzy vlivu změny klimatu na vývoj sektorů (např. turismus);
 • oceňování netržních statků, kdy je hodnota oceňovaného statku odvozována ze zástupného trhu, nebo zjišťována přímo z hypotetického rozhodování lidí, aplikované v řadě oblastí jako je lidské zdraví a fertilita, riziko úmrtí; environmentální charakteristiky tržních statků; nebo kvalita a množství environmentálních služeb.
 • výzkum postojů, hodnot a norem, např. při výzkumu přijatelnosti environmentálních politik, mitigačních a adaptačních opatření; elektromobility, fyzické aktivity a zdravého stravování.

Další pracovníci

Prof. Anna Alberini

Prof. Mikolaj Czajkowski

Spolupracující a stážisti

 • Alicia Berrios (2017+)
 • Dali Laxton (2020+)
 • Diana Dubová (2017+)
 • Eva Sochorová (2020-10)
 • Karolina Bienias (2019-2020)
 • Kateřina Chadimová (2020+)
 • Klára Hanusová (2020+)
 • Lenka Švandrlíková (2020+)
 • Levan Bezhanishvili (2018+)
 • Lydia Chikumbi (2018-20)
 • Nicholas Brown Tyack (2017+)
 • Olha Khymych (2016+)
 • Paritha Shah (2020+)
 • Salim Turdaliev (2020+)
 • Yermone Sargsyan (2020+)

Aktuální vědecké články Odd. environmentální ekonomie a sociologie

Nabijto.cz

nabijto1

Mapa nabíjecích stanic pro elektromobily

Co vše mapa umí?

 • zobrazit nabíjecí stanice a informace o nich;
 • vyhledávat a filtrovat stanice podle různých charakteristik;
 • vyhledávat nejrychlejší trasy (možnost zadat několik průjezdních bodů);
 • uživatelé po přihlášení mohou přidávat stanice, aktualizovat informace o funkčnosti stanice a přidávat fotografie, hodnocení, komentáře a zajímavosti či služby dostupné v okolí;

Webové stránky: https://www.nabijto.cz/

nabijto2

Model TIMES-CZ

Interaktivní aplikace Vám umožní zvolit si vlastní předpoklady a na jejich základně analyzovat výsledky modelu TIMES-CZ

Co můžete v aplikaci zjistit?

 • za jakých podmínek se vyplatí postavit novou jadernou elektrárnu;
 • jakou část naší spotřeby elektřiny mohou pokrýt fotovoltaické panely na střechách domů, pokud výrazně zlevní a budou dostupná úložiště elektřiny;
 • zda se opravdu obejdeme se bez prolomení limitů těžby uhlí;
 • zda a za jakých podmínek můžeme dosáhnout 80% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050;
 • zda má smysl zavádět uhlíkovou daň a mnoho dalšího.

Webové stránky: https://times.czp.cuni.cz/