Environment Centre cz bw204

Laboratoř environmentálních stop

V laboratoři environmentálních stop se zabýváme kvantifikací dopadů na životní prostředí se zahrnutím celého životního cyklu produktů. Zaměřujeme se na environmentální stopu mezinárodního obchodu, individuálních produktů, domácností, měst, států i širších regionů. Aplikujeme existující přístupy, například uhlíkové, ekologické, vodní, materiálové stopy a stopy využití území a zároveň rozvíjíme vlastní přístupy k posuzování dopadů na ekosystémy a ekosystémové služby. Využíváme metody posuzování životního cyklu produktu (life cycle assessment, LCA) a analýzy vstupů a výstupů (input-output analysis, IOA). V oblasti LCA patříme ke špičce v České Republice, v oblasti environmentální input-output analýzy patříme ke světové špičce. Rozvíjíme zejména multi-regionální input-output analýzu s environmentálním rozšířením pro kvantifikaci stopy využití území a souvisejících dopadů na ekosystémy.

Více o naší laboratoři.

Přispíváme do těchto projektů:

  • GAČR EXPRO 2019-2023: Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů (FE3M)

Aktuální vědecké články Laboratoře environmentálních stop

Výstupy

Mezi nejvýznamnější výstupy našich pracovníků patří webová aplikace pro kvantifikaci environmentálních dopadů spotřeby potravin Kalkulačka Nutriční stopy pokrmů a vědecké publikace.

Více se dozvíte zde.

footprint