Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vedení Centra

Kontaktní a fakturační údaje

Centrum pro otázky životního prostředí

Adresa sídla:

José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Fakturační adresa:

Ovocný trh 5,
116 36 Praha 1,
IČ:00216208

Kontakty:

tel.: 220 199 460
tel. sekretariát: 220 199 472
e-mail: czp@czp.cuni.cz

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Identifikace pro vědecké články: Charles Univ Environm Ctr, Prague

Informace pro mezinárodní projekty - PIC atd.

Vědecká rada Centra

 • Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
 • Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 • Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
 • Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
 • Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., PhD.
 • Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
 • Doc. ing. Karel Műller CSc.
 • Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
 • Doc. PhDr. Richard Papík, PhD.
 • Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
 • MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.

S nápadem vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy přišla Přírodovědecká fakulta. Ředitel fakultního Ústavu pro životní prostředí ve svém dopise panu prorektoru Malému z dubna 1991 říká...

S nápadem vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy přišla Přírodovědecká fakulta. Ředitel fakultního Ústavu pro životní prostředí ve svém dopise panu prorektoru Malému z dubna 1991 říká, že „potřeba vytvořit instituci zahrnující aktivity zaměřené na životní prostředí je zvýrazněna nedávnými změnami vnaší republice i vcelé Evropě". K prvořadým úkolům Centra měla podle návrhu patřit „inspirační, iniciační a později i koordinační činnost vpedagogickém i výzkumném procesu". Vedení Univerzity po řadě konzultací návrh přijalo, schválil jej i Akademický senát, Centrum vzniklo a začalo pracovat v souladu se svým Statutem. Ten z největší části reflektoval původní návrh. Jednou z odlišností je organizační začlenění Centra, které je od počátku podřízeno přímo rektorovi, zatímco původní představa předpokládala umístění na Přírodovědecké fakultě.

Srovnáme-li současnou situaci Centra s původními plány, můžeme s radostí konstatovat, že se v plné míře naplnily. Centrum se od počátku věnovalo problematice vzdělávání, podílelo se na řešení výzkumných a jiných projektů a staralo se o koordinaci vřadě otázek z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci Univerzity i mimo ni. Postupně se díky finančním zdrojům z různých grantů podařilo vrámci Centra vybudovat samostatný výzkumný kolektiv zaměřený na indikátory udržitelného rozvoje, na otázky environmentální ekonomie a sociologie a na vzdělávání pro udržitelný rozvoj.