Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

LPPPublikace Leading Practice Publication (LPP) je výsledkem dvouleté práce jednotlivých partnerů projektu UE4SD, kteří ji připravily pod vedením kolektivu oddělení environmentálního vzdělávání našeho Centra. V publikaci jsou shromážděny znalosti a zkušenosti 53 partnerů z 33 evropských zemí, kteří se aktivně zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) v rámci jednotlivých vysokých škol v Evropě. Během let 2013-2015 byly shromážděny velmi zajímavé informace a jsme potěšeni, že je můžeme sdílet se širším publikem.

Publikace LPP představuje 13 příkladů dobré praxe profesionálního rozvoje vysokoškolských pedagogů v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj z 10 evropských zemí.

Účelem LPP je:

1) poskytnout přehled příkladů dobré praxe pro rozvoj profesionálních možností pedagogů evropských vysokých škol v oblasti VUR a

2) poskytnout čtenářům inspirace pro další rozvoj v této oblasti.

Jsme přesvědčeni, že LPP může sloužit jako referenční bod pro současnou nejlepší praxi v této důležité oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání, pomoci připravit cestu k budoucnosti tak, aby všechni univerzitní pedagogové měli možnost získat odpovídající profesní rozvoj v VUR.

Plnou verzi publikace je možno stáhnout zde.