Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

logoRGBwebmobilVe středu 9. září 2015 proběhla v Karolinu tisková konference COŽP UK a MPO ke studii „Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu elektřiny a tepla na území ČR“.
Výstupy z tiskové konference naleznete zde  Prezentace  Shrnutí