Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

forum2000-logoDovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskusi pořádanou Centrem pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci v rámci konference Forum 2000.

Čas a místo konání: úterý 15. září v 15:45 hod., Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Vzdělávání bude diskutováno ve svých společenských souvislostech: budeme si klást otázky, kam směřuje a jak formuje společnost i jednotlivce. Zajímá nás pohled různých společenských aktérů a možnosti jejich participace na utváření žádoucí podoby vzdělávání v současném světě. Část diskuse se zaměří na tvorbu strategií vedoucích ke svobodnému, kreativnímu, hodnotově ukotvenému vzdělávání a návrhy potřebných změn ve vzdělávacím systému.

Členy panelu jsou:

Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra současného umění DOX, kritik a autor knih o výtvarném umění.

Jana Dlouhá,vědecká pracovnice COŽP UK a šéfredaktorka časopisu Envigogika,

Ilona Wiss, prezidentka International Center for Cultural and Educational Exchange: The Bĕhal Fejér Institute a propagátorka iniciativy C21.

Diskusi bude moderovat Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, o. p. s. Panelová diskuse bude probíhat v angličtině, tlumočení je zajištěno.