Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

metabolismusKniha se zabývá vybranými otázkami působení člověka na prostředí v období antropocénu. V posledních dvou stoletích se lidé stali dominantní silou na této planetě, a však vzhledem k jejich závislosti na planetárním ekosystému a službách, které lidstvu poskytuje, by měli dobře vědět, do jaké míry ovlivňuji klíčové přírodní procesy. Východiskem této knihy je názor, že současný stav ani očekávaný vývoj služeb přírody (nebo obecněji kvality životního prostředí) není z hlediska uspokojování potřeb lidí – současných a pravděpodobně ani budoucích generací – příznivý.

Druhým východiskem je existence a znalost poměrně velkého množství přístupů a metod, jak zkoumat vztah člověka a přírody. Kniha (i) poprvé v České republice představuje koncept společenského metabolismu, který využívá různé vědní obory a jejich metody ke sledování a analyzování metabolických procesů v člověkem vytvořených systémech a jejich vztah k přírodním procesům; (ii) zasazuje koncept společenského metabolismu do širšího rámce pro zkoumání i aplikaci společenských souvislostí ochrany životního prostředí, kterým je environmentální udržitelnost; a (iii) přináší řadu poznatků (včetně výsledků specifických pro ČR, které jsou založeny na dlouhodobých výzkumech autorů.

Knihu možno zakoupit v Nakladatelství Karolinum (lze vyjednat slevu 10 %)

Recenze knihy v časopise Vesmír