Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SDIssues02V rámci projektu MOSUR a projektů TAČR Omega "Metodika tvorby a využití tzv. Open Educational Resources (TD020400)" a "Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií UR (TD020120)" vznikla publikace "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education", editoři Andrew Barton a Jana Dlouhá. Kniha přináší vedle teoretických kapitol o využití případových studií ve výuce celkem sedm případových studií udržitelného rozvoje, které byly použity jako výukové materiály v COŽP. Plný text knihy je dostupný zde.