Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

MejSe k Svetu LOGO BarvaKonference se bude konat 4. června 2015, 9:00 – 17:00, ERA svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

V propojeném a rychle se měnícím světě je stále zřejmější, že vzdělávání není jen přípravou na konkrétní povolání. Mělo by také mladé lidi vybavit dovednostmi, které jim pomohou uspět v životě a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji společnosti.

V souvislosti s připravovanými Cíli udržitelného rozvoje, které budou od letošního roku základním rámcem rozvoje pro svět i Českou republiku, připravila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí dokument, nabízející vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství jsou nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovými prvky v celoživotním procesu vzdělávání. Debata, na kterou vás tímto srdečně zveme, cílí především na zástupce businessu a jejich specifické požadavky na vzdělávání různých úrovní.

Předběžný program:

8:45 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Úvodní slovo

9:15 – 9:30

Rozvojové cíle a vzdělávání (Michal Broža, ředitel IC OSN v Praze)

9:30 – 10:00

Budoucnost vzdělávání (Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR)

10:00 – 10:20

Vize vzdělávání pro Česko (Petra Skalická, ředitelka vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni a vedoucí pracovní skupiny Globální rozvojové vzdělávání při FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci)

10:20 – 10:30

Přestávka

10:30 – 12:30

Panelová diskuse(zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – tbc; Břetislav Svozil, ředitel základní školy v Deblíně; zástupce Czech Business Council for Sustainable Development – tbc)

12:30 – 13:30

Oběd a posterová sekce

13:30 – 14:45

Word café: tematické skupiny

14:45 – 15:00

Přestávka

15:00 – 16:00

Prezentace výstupů z pracovních skupin, diskuse

16:00

shrnutí výstupů, ZÁVĚR

 

Registrace

Registrace možná do 2. června zde.

 Akce se koná v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.ETUR-logo-CZ-zelen