Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

products with chemicals 3European Chemicals Agency (ECHA) pověřila Centrum pro otázky životního prostředí kvantifikovat ekonomické přínosy nepříznivých dopadů působení chemických látek na zdraví člověka. Byly provedeny tři originální šetření ve čtyřech členských státech EU (Itálie, Velká Británie, Česká republika a Nizozemsko) s cílem získat reprezentativní (průměrné) odhady peněžních hodnot zdravotních dopadů pro Evropskou Unii.

products with chemicals 3European Chemicals Agency (ECHA) pověřila Centrum pro otázky životního prostředí kvantifikovat ekonomické přínosy nepříznivých dopadů působení chemických látek na zdraví člověka. Byly provedeny tři originální šetření ve čtyřech členských státech EU (Itálie, Velká Británie, Česká republika a Nizozemsko) s cílem získat reprezentativní (průměrné) odhady peněžních hodnot zdravotních dopadů pro Evropskou Unii.
Ochota platit byla odvozena pro cca 20 zdravotních dopadů, včetně akutní a chronické dermatitidy, poškození ledvin, rizika vzniku rakoviny, pravděpodobnosti početí dítěte, vrozených vad a velmi nízké porodní hmotnosti nebo citlivosti dýchacích cest, a to v rámci kontextu oceňování soukromého i veřejného statku.
Práce na projektu byla zahájena v březnu 2012, kdy ECHA uzavřela dohodu s Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou v Amsterdamu. Závěrečné zprávy jsou nyní k dispozici.
Výsledky – odhady ochoty platit - mohou být použity k přípravě socioekonomické analýzy dopadů (CBA) v rámci návrhů na omezení chemických látek ve výrobcích a žádostí o  povolení jejich vstupu na trh. Tyto výsledky je také možné využít při CBA řady dalších politik, které ovlivňují kvalitu ovzduší.
Odkaz