Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GEO  V Berlíně se ve dnech 21-23.10. konal konzultační seminář k zahájení procesu, jehož výstupem bude globální hodnocení životního prostředí známé pod názvem GEO (Global Environmental Outlook).

V Berlíně se ve dnech 21-23.10. konal konzultační seminář k zahájení procesu, jehož výstupem bude globální hodnocení životního prostředí známé pod názvem GEO (Global Environmental Outlook).

Nynější hodnocení GEO-6 v mnohém navazuje na zprávu předchozí (GEO-5 připravený pro příležitost konference Rio+20 v r. 2012), v mnohém se ale bude lišit. Větší důraz bude např. kladen na analýzu sociálních a ekonomických souvislostí. Nově je také ustanoven mechanismus „Community of Practice“, jehož smyslem je vytvořit širokou odbornou základnu pro tento velmi ambiciózní projekt, jehož předpokládaný konec bude v r. 2018 (termín ukončení není zatím jistý, take se hovořilo o r. 2016). Vůdčí osobností celého procesu je prof. J. McGlade, bývalá ředitelka Evropské environmentální agentury. Více informací na: http://www.unep.org/geo/

GEO-6 nabízí poměrně širokou možnost spolupráce při psaní kapitol, jejich editorství, oponentního řízení apod. Zdůrazňuje se význam kvalitních dat, které mají významně pocházet z národních zdrojů (k tomu bude sloužit „UNEP Live“ mechanismus) a také se zdůrazňuje hodnocení založeném na důkazech (evidence-based approach). Značnou roli mají hrát při spolupráci s UNEPem tzv. collaborating centers (tedy výzkumné ústavy, univerzity, think-tanky, nevládky, ad.). Modus operandi byl diskutován, zatím bez konkrétní představy. 

Semináře se zúčastnilo cca 100 lidí – zástupci zemí, organizací jako EEA, OECD ad., zástupci MEAs a různé odborné instituce (např. IISD apod.). Přestože smyslem této první schůzky byla jen domluva ohledně osnovy/obsahu hlavního výstupu GEO-6 je škoda, že chyběl oficiální český zástupce. Nejedná se totiž jen o knihu nebo pár seminářů, ale o několikaletý (2014-2018?) institucionalizovaný proces, do kterého je možno se zapojit (ovlivňovat ho, učit se z něj apod.). Takže by bylo vhodné zapojit se do tohoto procesu co nejdříve. 

Tomáš Hák (Národní komitét SCOPE)