Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Zveme zájemce o téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj na vysokých školách na konferenci mezinárodní sítě COPERNICUS Alliance s názvem Education for Sustainability: Building Capacity in Higher Education, která se uskuteční v říjnu na Univerzitě Karlově v Praze.

Datum: 3. října 2014

Místo: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, Ovocný trh 3, 116 36, Praha

Tato mezinárodní konference je pořádána v době, kdy končí Dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a formuje se navazující Globální Akční Program pro VUR. Účastníci konference tedy budou mít možnost reflektovat hlavní změny a trendy ve vysokoškolském vzdělávání směrem k udržitelnému rozvoji během posledních deseti let. Hlavním tématem konference pak budou kompetence vysokoškolských učitelů v oblasti udržitelného rozvoje, kterými se zabývá právě probíhající projekt "Vyskoškoští učitelé pro udržitelný rozvoj" - University Educators for Sustainable Development (UE4SD) koordinovaný sítí COPERNICUS Alliance.

Registrace a více informací:

Webová stránka konference

Informační brožura v AJ (pdf)