Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Charles-University-symbol-2Dne 6. června 2014 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy změnu organizačního zařazení Centra z „jiného pracoviště“ ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na "vysokoškolský ústav" ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona. Tato změna nabývá účinnosti 1. července 2014.

Centrum původně vzniklo jako malý útvar, jehož cílem byla inspirační, iniciační a později i koordinační činnost v pedagogickém i výzkumném procesu v oblasti životního prostředí na UK. Za více jak dvacet let své existence se Centrum rozrostlo na rozsáhlý tým s více než 20 pracovníky, soustředěnými ve třech odděleních. Jeho současný status již neodpovídal dnešnímu širokému záběru činností jak v oblasti výzkumu, tak v naplňování studijních programů a právě z tohoto důvodu dolšo k součastné organizační změně na vysokošloský ústav UK.

Změna organizačního začlenění z kategorie „jiného pracoviště“ do kategorie „vysokoškolský ústav“ přinese lepší výchozí podmínky, kvalitativní i kvantitativní, pro účast pracoviště na výuce a to zejména na výuce doktorských studentů, kteří by se tak mohli více podílet na vědeckém výkonu Centra. Podpoří též ambici Centra v budoucnu spolupracovat s fakultami UK na akreditaci a uskutečňování společného magisterského programu. Tato změna podpoří rovněž růst vědeckého výkonu. Vznik ústavu pak také posílí postavení pracoviště při jednání s širokou škálou partnerů s oblasti výzkumu i aplikace. Zlepší i jeho možnosti v jednání se zahraničními partnery a obecně jeho výchozí pozici při podpoře transdiciplinárniho výzkumu v oblasti životního prostředí.

Transformace Centra na vysokoškolský ústav tak významně podpoří rozvoj znalostní základny v oblasti socioekonomických souvislostí životního prostředí, nezbytné pro účinnou ochranu přírody a zajištění udržitelného rozvoje.