Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vyhlásili jsme zjednodušené podlimitní výběrové řízení na realizaci sběru dat prostřednictvím dotazníkových šetření.
Výzva, zadávací dokumentace a další detaily zde