Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

logo omegaCentrum získalo 6 projektů v rámci veřejné soutěže Programu OMEGA vyhlášené Technologickou agenturou ČR.

Centrum získalo 6 projektů v rámci veřejné soutěže Programu OMEGA vyhlášené Technologickou agenturou ČR.Celkem bude Centrum v příštích dvou letech řešit následující projekty:

• Mine-Risk: Integrovaný model hodnocení zdravotních a environmentálních rizik z povrchové těžby hnědého uhlí
• Rec-Optim: Využití cenového mechanismu pro regulaci turismu a financování péče o zvláště chráněná území ČR
• MESENFOR: Methods for strategic environmental foresight
• TIMES: Analýza environmentálních dopadů regulace a predikce vývoje v sektoru energetiky panevropským dynamickým modelem TIMES
• Studium a podpora procesů praticipativní tvorby regionálních strategií udržitelného rozvoje území s využitím metody analýzy aktérů
• Využití regionálních případových studií udržitelného rozvoje ve vysokoškolské výuce a pro tvorbu tzv. Open Educational Resources

Kromě techto projektů Centrum také získalo projekt v rámci programu TAČR BETA "Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisí".