Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

overshootZa necelých osm měsíců lidstvo spotřebovalo ekologický rozpočet na celý rok. Dnes, tedy 20. 8., vyhlásila (GFN – Global Footprint Network), že velikost ekologické stopy lidské civilizace dosáhla biokapacity naší planety. Ode dneška tedy lidstvo vrší tzv. ekologický dluh. Podle výpočtů GFN činí ekologická stopa současné civilizace zhruba jeden a půl násobek rozlohy planety Země. Mezi nevětší dlužníky patří rozvinuté země, jakými jsou Japonsko, USA a bohaté arabské země. Ekologickými věřiteli jsou severské země, Brazílie, Argentina a státy rovníkové Afriky.

Ekologická stopa je indikátor, který sumarizuje lidské nároky na produkty a služby. Ty vyjadřuje jako rozlohu území, které je potřeba na produkci těchto služeb a zároveň na uložení odpadů z této produkce vzniklých.

Ekologický dluh v konečném důsledku znamená poškozování biokapacity. Obnovitelné zdroje jsou exploatovány nad rámec přirozené obnovy, planetární zásobníky, jakými jsou atmosféra, hydrosféra a pedosféra, začínají být plněny lidskými odpady přes míru přirozené sorpční kapacity. Výsledkem jsou pak celoplanetárně narušené biogeochemické cykly prvků, zejména uhlíku, dusíku a fosforu.

Více informací o Světovém dni překročení (Earth overshoot day) najdete zde.

COŽP je partnerskou organizací GFN a provozuje portál http://www.ekologickastopa.cz/