Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

BehaviourM. Ščasný, J. Urban, I. Zvěřinová: Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation (Karolinum Press, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2076-3)

M. Ščasný, J. Urban, I. Zvěřinová: Environmentaly Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation (Karolinum Press, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2076-3)

Cílem knihy je nabídnout čtenáři výsledky výzkumu spotřeby statků a služeb v českých domácnostech. První dvě kapitoly se věnují dopadům spotřeby na životní prostředí a teoretickým přístupům k analýze spotřeby a chování. Zbývajících pět kapitol se věnuje podrobněji spotřebnímu chování s významnými dopady na životní prostředí, jako je poptávka po energiích a dopravě, energeticky úsporné chování a energeticky úsporné opatření v domácnosti, vlastnictví osobního automobilu a spotřeba biopotravin. Cílem této knihy je poukázat na environmentální efekty, které jsou spojeny s těmito vybranými typy chování a přinést nové poznatky o tom, jak jsou tyto typy spotřebního chování časté v různých segmentech české společnosti. Publikace, kterou vám předkládáme, upozorňuje také na některé politiky a jiné intervenční nástroje, které mohou být použity k ovlivňování spotřebního chování.