Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Bohaté státy využívají území v chudších zemích pro svou spotřebu a poškozují tak díky mezinárodnímu obchodu ekosystémy za svými hranicemi .......

Bohaté státy využívají území v chudších zemích pro svou spotřebu a poškozují tak díky mezinárodnímu obchodu ekosystémy za svými hranicemi. Jan Weinzettel et al. analyzovali přesuny využití území v rámci mezinárodního obchodu mezi 87 státy a 26 regiony celého světa a zjistili, že území, nutné k výrobě dovezených produktů, je přímo úměrná hrubému domácímu produktu (HDP), při přepočtu všech hodnot na jednoho obyvatele. Čistý přesun využití území bohatých států do chudých představuje 6 % celkových nároků na území lidské populace, a to i přesto, že bohaté státy disponují v průměru téměř dvojnásobným produktivním územím na osobu než státy chudé. Tyto výsledky jsou publikovány v prestižním časopise „Global Environmental Change“, v článku volně přístupném zde , a spolu s uhlíkovou, vodní a energetickou stopou v přehledné formě také zde . Více o projektu je možné zjistit zde  a vytvořit vlastní scénář vývoje těchto ukazatelů je možné zde