Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

UKcerveneCo nabízíme

 • konzultace s vědeckými pracovníky Centra; zapojení do výzkumných projektů Centra
 • možnost využívat technické prostředky a licencované softwary
 • možnost užívat kancelář a prostory Centra UK
 • řešení diplomových nebo disertačních prací v rámci výzkumné stáže
 • potvrzení o úspěšném absolvování stáže pro Vašeho zaměstnavatele nebo školu. Centrum poskytuje studijní stáže například studentům z Katedry sociologie FF UK, nebo Institutu sociologických studií FSV UK.

Podmínky

 • stáž je obvykle časově omezena a trvá několik měsíců
 • všechny náklady spojené se stáží (např. cestovné, ubytování) si hradí stážista sám. Centrum může poskytnout potvrzení o podmínečné přijetí na stáž jako podklad pro žádost o poskytnutí příspěvků na stáž u třetích institucí.
 • Centrum neposkytuje za absolvování stáže žádnou finanční odměnu. Finanční odměnu spíše symbolického charakteru může stážista obdržet pouze ve výjimečných případech a v případě jeho/její zapojení do řešení výzkumných projektů Centra.

Tematické zaměření stáží

 • analýza spotřebních vzorců a poptávek; environmentálně signifikantní chování; behaviorální výzkum chování firem; vztah životního prostředí a ekonomického výkonu
 • kvantifikace škod a benefitů; externality; hodnocení zdravotních rizik
 • indikátory environmentální udržitelnosti; MFA; HANPP; EKC a de-coupling
 • environmentální hrozby a rizika; dopady na ekosystémové služby
 • modelování dopadů regulace; analýza přijatelnosti politik a opatření; CBA; LCA; tvorba scénářů
 • nerovnosti a disparity; analýza distribučních dopadů
 • e-learning; environmentální vzdělávání

Aplikované vědné disciplíny a metody

 • společensko-vědní obory – (environmentální) ekonomie, sociologie, sociální-psychologie, práva; empirický výzkum; kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • environmentální vědy; kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • pedagogika; kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Co všechno má obsahovat žádost o stáž v Centru

 • časové období stáže
 • téma a druh výzkumu/studia v rámci stáže
 • vědní disciplíny a metody aplikované během stáže
 • dosavadní studium a výzkumná praxe
 • CV

 Naši zahraniční stážisti z minulosti

 • 2011 - Dr. Andrey Kalugin, Hiroshima University, Japonsko; netržní přínosy ze sanace kontaminovaných ploch; aplikace metod netržního oceňování; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 2010 - Ferenc Kiss, University of Novi Sad, Serbia;  externí náklady biopaliv; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 2012 - Alberto Callejas Delgado; aplikace GIS při hodnocení netržních dopadů na ekosystémy