Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Cracked earth after prolonged drought. 2020

Centrum pro otázky životního prostředí UK a STUŽ vás zvou na diskusní seminář na téma

Hrozba sucha aneb jsou dosavadní a plánovaná opatření dostatečná?

v úterý 1. září 2020 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 418

Pozvánka ke stažení

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém zjištění z minulého roku varoval, že v Česku chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. S našimi pane-listy prodiskutujeme, jak se od té doby situace změnila a co vidí jako ta nejdůležitější opatření k zamezení či alespoň zmírnění epizod sucha, která postihují Českou republiku. Do diskuse se budete moci zapojit i Vy.
Zvláště zváni jsou zástupci Místních akčních skupin, kteří mohou využít závěry semináře ve své místní praxi.

V panelu vystoupí

  • RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
  • Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo životního pro-středí
  • Ing. David Kuna, ředitel odboru environmentálních podpor Programu rozvoje venkova (PRV), Ministerstvo zemědělství
  • RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy s.p., spolupředseda Meziresortní komise Voda–Sucho, předseda Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.
  • RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii, Český hydrometeorologický ústav, spolupředseda Meziresortní komise Voda-Sucho
  • Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodáren a kanalizací (SOVAK ČR)
  • Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, z.s.
  • RNDr. Michaela Pixová, Ph.D., koordinátorka Klimatické koalice

Besedu bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Beseda bude zároveň vysílána on-line na Youtube na odkazu https://youtu.be/H0r71GrGhdM. V rámci on-line vysílání bude možné klást na dálku i otázky či přidávat komentáře.

Vstup volný

Organizace besedy je součástí projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)