Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Centrum pro otázky životního prostředí UK bylo úspěšné ve dvou projektech tohoto programu:

  1. Odpovědná spotřeba - podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu (hlavní řešitel dr. Jana Dlouhá)
  2. Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení (hlavní řešitel Kateřina Kaprová)