Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Dopolední sekce:

Jakub Horecký (Ministerstvo životního prostředí): Adaptace na změnu klimatu v České republiceAdaptace na změnu klimatu v České republice

Jana Tejkalová, Tereza Davidová (Ministerstvo životního prostředí): Povodně a sucho v kontextu adaptace na změnu klimatu

Tereza Davidová, Veronika Matuszna (Ministerstvo životního prostředí): Sucho

Miroslav Havránek (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Indikátory zranitelnosti vůči suchu a povodním 

Martin Hanel, Adam Vizina (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka): Projektované změny hydrologických extrémů a možnosti adaptace

Emil Cienciala, Vladimír Zatloukal (IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů): Lesnická adaptační opatření a problémy jejich realizace v České republice

Hlavní přednáška:

 Francesco BOSELLO (Fondazione Eni Enrico Mattei, University of Milano, CMCC): Macroeconomic and higher order implications of adaptation

Odpolední sekce:

Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Zuzana Martínková (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Jaká adaptační opatření ke zmírnění dopadů povodní a sucha Češi upřednostňují?

Vojtěch Máca, Milan Ščasný, Iva Zvěřinová (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Jaké chtějí občané ČR vodní nádrže a kolik jsou ochotní za ně zaplatit?

Jan Melichar, Kateřina Kaprová (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Role nejistot v analýze nákladů a přínosů protipovodňových opatření 

David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Zuzana V. Harmáčková, Blanka Loučková (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.): Ekonomické hodnocení protipovodňových opatření v Praze