Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

PeopleCentrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze získalo podporu a financování Evropské Komise (v rámci programu Erasmus +) pro projekt 'PEOple-centred development approaches in Practical and Learning Environments (PEOPLE)'

PEOPLE je tříletý projekt, který sdružuje vysokoškolské společensko-vědní instituce a průmyslové podniky v sektoru udržitelné spotřeby energie s cílem zapojit je do výzkumu, výuky a učení. V rámci projektu vzniknou a uplatní se výukové programy orientované na uživatele (People-centred Learning Cycles), v nichž studenti, vyučující a profesionálové z průmyslu budou hledat řešení problémů, která mají uplatnění v praxi průmyslových podniků. V České republice bude úzce spolupracovat Centrum pro otázky životního prostředí s Výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační společnost, s.r.o. na managementu spotřeby energie a vody ve veřejných budovách. Projektu se dále účastní akademičtí a průmysloví partneři z Nizozemí, Slovinska a Velké Británie.

Webové stránky projektu

ErasmusPlus