Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vedení Centra

Kontaktní a fakturační údaje

Centrum pro otázky životního prostředí

Adresa sídla:

José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Fakturační adresa:

Ovocný trh 5,
116 36 Praha 1,
IČ:00216208

Kontakty:

tel.: 220 199 460
tel. sekretariát: 220 199 472
e-mail: czp@czp.cuni.cz

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Identifikace pro vědecké články: Charles Univ Environm Ctr, Prague

Informace pro mezinárodní projekty - PIC atd.

Vědecká rada Centra

  • Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
  • Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
  • Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
  • Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
  • Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., PhD.
  • Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
  • Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
  • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
  • Doc. ing. Karel Műller CSc.
  • Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
  • Doc. PhDr. Richard Papík, PhD.
  • Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
  • Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
  • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
  • MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.

25 letCentrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy disponuje bohatými zkušenostmi na poli výzkumu a univerzitního vzdělávání. Naši pracovníci jsou experty ve svých oborech a výsledky jejich vědecké práce jsou hojně uplatňovány na národní i mezinárodní úrovni. Zdroje pro vědecké aktivity Centra jsou získávány z národních a mezinárodních grantů (např. Rámcové programy Evropské unie).

Centrum se aktivně podílí na univerzitní výuce, a to jak přednáškami, tak vedením diplomních prací a doktorských studentů. Mezi další činnosti patří poradní a expertní podpora rektorovi a představitelům Univerzity, tvorba interdisciplinární spolupráce ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci fakult a součástí Univerzity. Samozřejmě neopomíjí spolupráci s dalšími vysokými školami a vytváří mezinárodní spolupráci v rámci výukové a výzkumné aktivity, do kterých přináší inovativní myšlení.

V neposlední řadě naši pracovníci pomáhají iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracují při jejich akreditaci a vytvářejí témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací reagující na aktuální dění, a to napříč jednotlivými fakultami Univerzity. Centrum rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik.