Environment Centre cz bw204
 

978 3 030 83225 4Kniha Aplikovaná ekologie od Jana Frouze a Jaroslavy Frouzové, kterou česky vydalo Karolinum Press, Univerzita Karlova, vyšla v angličtině v nakladatelství Springer. Kniha nabízí komplexní úvod do základních ekologických a biologických principů moderního zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, vysvětluje, jak se tyto principy používají ke zvýšení produkce potravin a dalších surovin (dřevo, biopaliva, vlákna a další materiály), a poskytuje nové aktualizované informace k diskusi o tom, jak intenzifikace produkce tohoto zboží mění strukturu ekosystémů, pokud jde o toky energie a živin, a jak tyto změny ovlivňují fungování ekosystémů a následné poskytování dalších neproduktivních ekosystémových služeb. Dále autoři popisují metody, kterými se současná věda a společnost snaží zvýšit udržitelnost zemědělství, lesnictví a rybářství, aby byla zachována nejen produkce potravin a dalšího zboží, ale i další ekosystémové služby.
Přestože nejde o učebnici zemědělství, lesnictví a rybářství, kniha seznamuje čtenáře s principy jejich technologií, protože vliv na ekosystémy je z velké části založen na použitých technologických postupech. Kniha je primárně zaměřena na ekosystémy mírného pásma, ale obsahuje řadu příkladů o mořských a tropických ekosystémech ovlivněných globalizací a naším spotřebitelským chováním. Kniha bude zajímavá jak pro studenty a výzkumníky se zkušenostmi v ekologii a environmentální vědě, tak i pro laiky se zájmem o ekologii a ochranu životního prostředí. Další podrobnosti o knize můžete vidět v následujícím odkazu