Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Včera bylo zveřejněno technické zadání pro revize rámcových vzdělávacích programů. Je to dokument, který otevírá prostor mezioborovému přístupu a taky aktivitám v/pro praxi. Ruší pojem učivo, vzdělávací obsah má být "nahlížen směrem od oblastí k oborům". Stručné a závazné RVP má být rozpracováno do variant, které pak mohou ukázat přednosti odlišných přístupů. Je to výsledek práce mnoha lidí z praxe a taky odborníků (včetně zástupce COŽP UK) - něco, na čem panuje shoda mezi nimi a MŠMT. Jak se k této mezioborové výzvě postaví vysoké školy, a především pedagogické fakulty? Více zde.