Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

PB pollutants 2022 updateJedním z deseti úspěšných projektů prestižní soutěže GAČR EXPRO je projekt "Cesty k environmentální udržitelnosti" doc. Jana Weinzettela, vedoucího laboratoře environmentálních stop našeho Centra. Projekty EXPRO mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci a jsou určeny pro zkušené vědce s přelomovou myšlenkou. Na procesu hodnocení se podílí výhradně zahraniční vědci.

Obsah projektu:
Lidská společnost je vystavena riziku překročení kapacity několika procesů zemského systému, což může způsobit nevratné změny životního prostředí. Pro kvantifikaci tohoto rizika bylo navrženo devět planetárních hranic, které by následně mohly být „sníženy“ na národní úroveň, aby motivovaly k politickým opatřením. Neexistuje však žádné systematické rozdělení odpovědnosti států, žádný přehled o tom, jak rychle se k hranicím blížíme, a omezený výhled na opatření, která ovlivňují více procesů zemského systému. V tomto projektu budeme zkoumat řadu možností zmírnění dopadů změnami výrobních technologií a spotřeby na globální úrovni. Zaměříme se na překračování planetárních hranic z hlediska odpovědnosti spotřebitele. Dále budeme rozvíjet nejmodernější enviroekonomické modely a scénáře budoucího vývoje. Výsledkem budou politicky relevantní scénáře možného budoucího vývoje výrobních technologií a spotřeby v rámci kapacitních možností zemských systémů a vhled do kompromisů a synergií potenciálních technických změn a změn chování.

Cíle projektu:
Určení potenciálních scénářů budoucího vývoje technologií a spotřeby, které zajistí, že národní stopy všech zemí budou v rámci snížených planetárních hranic.

 

Zdroj ilustrace: Wikimedia Commons