Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

StudieCílem studie je rozšířit veřejnou diskusi o budoucnosti české energetiky o environmentální rozměr. Studie pomocí energetického modelu TIMES-CZ vyhodnocuje pět scénářů rozvoje české energetiky do roku 2030, přitom se zaměřuje především na možný rozvoj obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla. Předkládaná studie tak navazuje na sérii modelování vývoje energetiky modelem TIMES-CZ, kde byly analyzovány dopady zvažovaných variant prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v roce 2015, snížení emisí skleníkových plynů o 80 % do roku 2050, zavedení uhlíkové daně nebo další rozvoj využití biopaliv v dopravě.

Plný text studie si můžete stáhnout zde.