Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

nakopniprahuPan primátor Prahy nám poslal následující informaci: Obracím se na Vás s prosbou o předání informací Vašim studentům ve věci možného zapojení do Pražského inovačního maratonu. Pražský inovační maraton, známý pod populárním jménem #NakopniPrahu , je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi tematických oblastí. V návaznosti na úspěšný první ročník nyní připravujeme start druhého běhu, který bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen při velkém finále v červnu letošního roku, kde 10 nejlepších představí své prototypy nových služeb či řešení pro Prahu (všichni doufáme, že již s osobní účastí).

Velmi bych ocenil zapojení Vašich studentů, pro které soutěž může být cennou zkušeností na poli inovačních aktivit a také motivací pro rozjezd vlastního podnikání. Studentům se zde otevírá příležitost zkusit si vyvinout vlastní produkt či službu od nápadu až po realizaci vč. business plánu během tří měsíců, a to za podpory odborníků a mentorů pro dané oblasti. Získají tak nové dovednosti, zážitky a možnost nahlédnout pod pokličku činností hlavního města, které řeší rozmanité výzvy pro zajištění co nejlepší kvality života svých občanů i návštěvníků . Zapojení stude ntů Vaší univerzity by bylo cenným přínosem pro spolupráci Prahy  s mladými talentovanými lidmi, kteří disponují neotřelými, inovativními nápady, jež mohou pomoci městu v jeho dalším udržitelném rozvoji.

Stručně o projektu:

  • Soutěž #NakopniPrahu poběží cca 4 měsíce, po které budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy
  • Projekty vymyslí a  rozpracují týmy inovátorů z  řad veřejnosti,  vybrané na  základě vyhodnocení zaslaných přihlášek (do dnešního dne registrujeme již téměř 20 přihlášek)
  • Hlásit se mohou 2–5 členné týmy, které si zvolí jednu z projektových výzev, jež dále rozvedou
  • Cílem je představit funkční prototyp nové služby či produktu odborné porotě a následně i široké veřejnosti
  • Hodnotitelé "konceptu" nové služby nebo produktu jsou odborníci z řad MHMP i externisti
  • Semifinále s účastí 20 týmů proběhne formou představení celého prototypu včetně business plánu (březen–duben 2021)
  • 10 dopracovaných finálových projektů bude detailně vyhodnoceno a odborná porota vybere 3 nejlepší, které získají i finanční odměnu (květen–červen 2021)

 V případě hlubšího zájmu o spolupráci velmi oceníme i zapojení členů Vaší akademické obce, ať již v roli mentorů či hodnotitelů.

 Více na webových stránkách www.nakopniprahu.cz a také na sociálních sítích (pod #nakopniprahu).