Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Polemika se studií “Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko”

Praha, 23. září 2020

Nejnovější studie společnosti Deloitte (2020) oživila debatu o ekonomických dopadech změny klimatu na ekonomiku ČR. Za tento počin jí patří uznání, protože se jedná o jeden z mála příspěvků k vědecky podložené debatě o dopadech změn klimatu v ČR, které přichází z komerční sféry.

Jedním z hlavních a nejcitovanějších závěrů této studie je, že „V případě české ekonomiky by ve všech uvažovaných scénářích měly převážit kladné ekonomické dopady” (str. 1). Podle výzkumníků z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí (COŽP), ale závěry provedeného ekonomického modelování dopadů klimatické změny ve studii Deloitte trpí omezeními použitého přístupu, nejsou adekvátně podložené, a neměly by být proto používány k zobecnění, o které se studie pokouší.

 

Jedním z hlavních problémů studie je, že HDP je indikátorem ekonomického výkonu, který ovlivňuje nejen teplota a srážky (navíc hrubě zjednodušené na roční průměry těchto dvou proměnných). Za téměř celé analyzované období (1960-2019) rostl HDP prakticky ve všech zemích především v důsledku zvyšující se produktivity. Ve stejném období však také rostla teplota. Dle Milana Ščasného „zvolený přístup Deloitte ukazuje spíše na náhodnou korelaci, nikoli na kauzální vztah mezi teplotou a HDP, což ostatně naznačují výsledky odhadů pro několik specifikací ekonometrického modelu“. V řadě prestižních vědeckých časopisů bylo publikováno nesčetně článků, které v naprosté většině ukazují, že se zvyšující se teplotou rostou negativní dopady na zdraví, ekosystémy i ekonomickou produkci, včetně dopadů na země střední a východní Evropy. Jak dodává profesor Karel Janda z UK: „studie také opomíjí negativní vlivy dopadů změny klimatu na ekonomiky, s kterými je ekonomika ČR těsně provázána“.

Dalším problémem prezentované studie je použití rozdílu ročních průměrů teploty a srážek, které nemohou reflektovat odchylky od dlouhodobé rovnováhy klimatu. Studie tak analyzuje spíš vztah mezi HDP a krátkodobými změnami počasí než mezi ekonomickým výkonem a klimatickou změnou. “Zvolený zjednodušený přístup také ignoruje řadu důležitých faktorů, které nejnovější ekonomické studie a modely už reflektují, zejména zahrnutí bodů zvratu nebo možnou kaskádovitost dopadů”, dodává Iva Zvěřinová.

Smyslem této polemiky není zabránit diskusi o nákladech a přínosech změny klimatu, ale upozornit na šíři této problematiky a na nebezpečí, k němuž může vést nepřiměřené zjednodušování příčin a následků. Proto doufáme, že kritikou studie Deloitte přispějeme k povzbuzení této diskuse a k prohlubování poznání v společensko-vědním výzkumu změn klimatu.

Pro další informace, kontaktujete Milana Ščasného, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 724 698 015.

Celý text polemiky naleznete zde:

Ščasný, M., Máca, V., Zvěřinová, I., Kaprová, K., Janda, K. (2020), Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí?

https://czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/8-centrum/aktuality/1234-co-studie-deloitte-opomiji-a-v-cem-se-myli