Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

saldorf01Letošní jarní školy, s názvem „Environmental Economics and Consumer Choices“, se účastnilo 20 lidí, kteří přijeli prezentovat a diskutovat výzkumy studentů a juniorních výzkumníků. Akce byla pořádána 29.–31. května 2020 v rámci projektu H2020 GEMCLIME a PRIMUS REGEC v Novém Šaldorfě.

Na úvod Iva Zvěřinová (přehled literatury) a Martin Kryl (využití verzovacího prostředí GIT) z COŽP prezentovali nástroje vědecké práce. Studenti Alicia Berrios (NMBU.no), Lydia Chikumbi (UCT), Klára Hanusová (IES) a Nick Tyack (IHEID.ch) se zaměřili na faktory volby u spotřeby environmentálních statků. Volbě užití zdrojů a dopravního modu se věnovali Joselyne Aikowe (CZU) a Michaela Preclíková (IES). Levan Bezhanishvili (IES) prezentoval dopady klimatické změny na turismus. Mehrab Ghanbari a Josef Švec (IES) hovořili o modelování úspor energií. Blok prezentací pak zakončil Jean-Francois Auger (IES) tématem efektivní prezentace výsledků výzkumu. Nechyběla ani praktická část, ve které se účastníci věnovali technologii výroby bio vína.

saldorf02     saldorf03